יום ראשון, 28 ביולי 2013

הדרכת השתלמות מדריכות שפה התאמת מערכת החינוך למאה ה-21הממונה על המחוז בתקשוב , הגב' אורית טאטי ,פנתה אליי בבקשה להיות שותפה למפגש צוות חינוך לשוני לבניית השתלמות שתתקיים בקיץ. נענתי לפנייה זו ברצון וסקרנות ואכן במפגש ראשון נידונו נושאים של אופי ההשתלמות ,מטרות ומהלכי ההשתלמות ;

חלוקת קבוצות המשתלמות: כל קבוצה תרחיב את יחידות ההוראה של כיתות ה' באוריינות מידע ומחשב.קב' נוספת תתבסס על אחד העקרונות ;למידה שיתופית ועל בסיס עקרון זה יפתחו יחידה או יתאימו את היחידות הקיימות ללמידה שיתופית.
דוגמא :נשתמש בכלים /מדריכים שנקדם את הלמידה השיתופית.

נקודת מוצא לתכנון:
בשלומי נפתחה  אופציה לחלק מהמשתלמות לעבוד גם כשנקודת המוצא הפוכה.
באיזו סיטואציה לשונית הכלים יהוו עבורנו שימוש?
-          חשובה עבודה בקבוצות (3-4 )  ובעיקר שיתופיות ולא זמן עודף על כלים.
-          לומדים כלי שעושים בו שימוש.
-          משתלמות ילמדו את הכלים בהתאם לצרכים שלהם ואחר כך ילמדו במליאה.
-          אפשרות נוספת; כמה דגמים על אותו עניין ונוכל להראות שלאותו עניין יש כמה פדגוגיות.
על פי המלצותיהן של מדריכות  חינוך לשוני אורגנו קבוצות למידה מהחינוך הממלכתי ומהחינוך הממלכתי דתי תוך מתן מענה לשונות ולסגנונות למידה . מדריכות מחוזיות ארגנו מידע בטבלה על צורכי המשתלמות המדריכות והצעותיהן לגבי הכלים המוצעים להרחבת יחידות הלימוד בכיתות ה'-ו'.
דוגמאות:
-          יחידת לימוד- דובים ,חתולים וציפור – המלצת המדריכות -קריאה קולית-נורית זרחי. המדריכות המליצו על הקלטה,סרטי קול.  פורטפוליו /תלקיט הקלטה  של תלמיד.הקלטה- תלמיד מקבל משוב עצמי/עמיתים.
-          יחידת לימוד- ממטרד למשאב- 4 קבוצות- שתי קבוצות צורך בכלים בצורת תרשים- smart art ,poplet, מפות.ארגון מידע בטבלה .
-          יחידת לימוד -חלון לים התיכון- צורך במארגנים גרפיים- תרשים.  
-          יחידת לימוד -חבל על כל טיפה- הכללה ופירוט. צורך בכלים– גוגל דוקס,וויקי,כלי שמראה ברצף את כל התהליך-מטא קוגניציה.כלי רפלקטיבי,כלי הערכה מעצבת.

במפגש השני שהתקיים במשרד החינוך נידונו הדגשים שיהיו בהשתלמות:
פונקציות שמכירות או נכיר סביב הנושא הזה.נדגים את הרעיון שברוב המקרים בשיעורי שפה , העברית היא המובילה. צריך גם להראות הסתגלות אחרת, חשיבה אחרת.כלי המשדרג את האסטרטגיה. חשוב שהקשר בין הכלי לאסטרטגיה יהיה טוב ומעצים את האסטרטגיה.
ימים אלו דורשים העמקה .לראות כל הזמן את העוצמה של הכלים הדיגיטאליים .
שלב הבא - מייצרות שלד למידה :
הסתכלות על היחידה /התחום – שיעור עברית, מזהים מטרת שפה ביחידה/שיעור שאותה רוצה להרחיב לשכלל להעמיק.
בוחרים כלים תקשוביים דיגיטאליים שיכולים להפוך ללמידה תקשובית יותר.
יוצרים מערך הוראה שמשרת הן את המטרה השפתית והתקשובית יחד.
הכנת מדריכים /סרטונים לכלים שנעמיק בהם .

-    תיעוד הלמידה : נפנה זמן לתיאור מה שקרה בקבוצה? מה מרגישות שהתחולל מבחינת למידה בקבוצה ? מה הן סימני השאלה שנשארו בעקבות הלמידה ?
לצורך ההיבט השיתופי – נפתח מחברת תיעוד . כל אחת חוזרת לסימני השאלה ותבחרנה מה הן משתפות ?

הדרכה בהשתלמות זו מהווה עבורי אתגר, מוטיבציה ,חשיבה ,תכנון והתנסות מצוינת בתחום המקצועי שלי –חינוך לשוני ותקשוב.
בתהליך התכנון בניתי את הסביבה להשתלמות(הקישור נמצא למעלה )והכנתי מדריכים לכלים התואמים את הדרישות לפיתוח יחידות הלימוד : thinglink ,a.nnotade  ומצגת למחברת onenote.
מהלך כזה של השתלמות סדנאית המשקף את הגישה הקונסטרוקטוביסטית ,שונה מהשתלמויות אחרות שנכחתי בהן.בהשתלמות זו חברה ואני היינו המדריכות ,מדריכות פעילות ומלוות את המשתלמות בעבודה הסדנאית בקבוצות לפי החלוקה של יחידות הלימוד בשלושת הימים בשלומי.
יתרונות רבים בהדרכה בהשתלמות זו מכיוון שאנו המדריכות ליווינו את המדריכות המשתלמות במהלכי פיתוח יחידות הלימוד הן בפאן הפדגוגי והן בפאן התקשובי.
כל מדריכה ליוותה שתי קבוצות שעסקו באותה יחידת לימוד. הצטרפנו לקבוצה במהלך ההשתלמות ונתנו מענה בשיח ,בפיתוח ובשילוב הכלים המתאימים.
במליאה-לימדנו את הכלים הנדרשים להרחבת יחידות הלימוד : מחברת onenote , thinglink ,a.nnotade.
לאחר, הרחבת יחידות הלימוד המודרכות נדרשו להכין היצג ליחידה שלהן .ההיצגים היו מרשימים,  משולבי תקשוב וחינוך לשוני .
מההיבט האישי אני מרגישה כי נתרמתי מאוד מבחינת מקצועיות- ניסיון מקצועי, היכרות שלי את מדריכות החינוך הלשוני במחוז ואת הממונה על החינוך הלשוני במחוז ,אמונה ביכולות כמדריכת תקשוב ולמידת סגנון השתלמות "אחר" ,חדש ,נכון ויעיל.
במהלך ישיבות הצוות לקראת ההשתלמות ,תכנון ההשתלמות,בניית מדריכים לכלים המתוקשבים וההשקעה המירבית לא חשבתי על שלב המשוב מהשתלמות זו.
ביום השלישי התרגשנו ,נהננו ממשוב המדריכות המשתלמות וצוות ההדרכה .
משוב זה מעצים מאוד את ההרגשה והמקצועיות.


מקורות:

- תמונה - קהילת המחקר המבוקר -פייסבוק. פרסומיו של גיל פיינר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה