יום ראשון, 19 בינואר 2014

הערכת למידה שיתופית בסביבה המתוקשבת


מתוך עיון וקריאת מאמרים לקראת עריכת סקירת הספרות לסמינר הגמר בלימודי התואר השני, אני קוראת מאמרים אקדמיים גם בנושא הלמידה השיתופית בסביבה המתוקשבת.

אינטראקציה, למידה שיתופית, משוב עמיתים,כלים ללמידה שיתופית, רמות שיתוף, יישומים ותוצר.

וכעת ,שלב ההערכה.

ברשומה זו אתייחס ללמידה השיתופית בסביבה המתוקשבת ובעיקר למימד ההערכה בלמידה השיתופית.

למידה שיתופית- מהי ?

הלמידה השיתופית היא מושג המוכר מהלמידה המסורתית בכל תחומי הדעת מכיוון שמתייחס בין הלומד לסביבה. למידה שיתופית מאפשרת ללומד להביע את עצמו, מחשבותיו ודעותיו בקבוצה תוך יצירת אינטראקציה חברתית עם חברי הקבוצה בתהליך הלמידה בבנייה משותפת של ידע, פתרון בעיה ותוצר.

מדוע למידה שיתופית ?

בעידן בו הלמידה המתוקשבת כה משמעותית באורח החיים היומיומי,בהתנהלות האינטנסיבית ברשתות חברתיות ובאינטראקרציה עם הסביבה,השיתופיות מקבלת מימד משמעותי מאוד להבניית ידע וקשרים עם האנשים התורמים להתנהלות וללמידה.
ניהול דיונים ברשת, שימוש במאגרי מידע,תקשורת, כלים ומפות  לארגון חשיבה, פירסום, הפקת מידע, עריכה ועיבוד מדיה, תרומת מידע להמלצות, הבניית ידע  והעשרה,כל אלה תורמים להתנהלות וללמידה השיתופית.

אם כך, מה נעריך בלמידה השיתופית ?

תרומה ומעורבות בלמידה - כדי להעריך את הלמידה השיתופית יש לבדוק את אופי הלמידה בכל קבוצה,להכיר את חברי הקבוצה ואת אופן הלמידה שלהן מבחינה חברתית ולימודית ורק אז יוכל המורה להעריך את הלמידה השיתופית מבחינת תרומתו לקבוצה ומעורבות כל תלמיד בקבוצה בפעילות הלימודית הקבוצתית.


כיצד נאסוף נתונים על הלמידה השיתופית ?

לצורך איסוף הנתונים על הלמידה השיתופית הכלים השיתופיים ברשת מאפשרים לאסוף נתונים על הלמידה השיתופית-ראיונות, שאלוני עמדות, דיווחים אישיים, פורומים, דואר אלקטרוני, תצפיות, מטלות ביצוע,סקרים,היסטוריית גירסאות המאפשרים מעקב אחר התנהלות לימודית (דוקס,ויקי ).

ועוד...

מקורות:

התמונה מתוך: 

http://www.dreamstime.com/photos-images

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה