יום ראשון, 12 במאי 2013

אינטראקציה חברתית לימודית בסביבה מקוונת


לימודים באקדמיה במדינת ישראל מתנהלים היום בלמידה מסורתית משולבת עם למידה מקוונת בסביבות מתוקשבות. אי לכך נדרשים הסטודנטים להכיר את מיומנויות המאה ה- 21 כדי להתנהל בצורה מקצועית בסביבה הלימודית המקוונת .מתוך מאמרם של iqbal, kousar & ajmal .2011 ) )נראה כי הלמידה השיתופית חיונית מאוד להתפתחות אישית וחברתית ומובילה לאינטראקציה חברתית .
כמו כן ,ללמידה השיתופית היבט חשוב מאוד בסביבת למידה מקוונת  (רותם ופלד 2008 ) בפיתוח העצמי ובקידום הלומדים. הלמידה השיתופית מקוונת גורמת להעלאת האימון  בין החברים בקבוצה (hoter, shonfeld & ganayem 2009 ).
ממחקר שנעשה בקרב סטודנטיות במכללה בפרוייקט שנקרא "שליחות בגולה"  במכללה במרכז הארץ.סטודנטיות התנסו בקורס למידה מרחוק שהתקיים במהלך שהותן במשך חמישה חודשים בשליחות .
הממצאים נאספו מבלוגים וראיונות הסטודנטיות שעסקו באינטראקציות חברתיות ,השפעת הלמידה השיתופית המקוונת שקידמה את עבודתן והקשר החברתי שלהן.


הסטודנטיות דיווחו שתחושת ה"ביחד"  קידמה את ההתפתחות  החברתית  וכן ההווי החברתי המעודד בשיעורים המקוונים שיכלו לצפות ולשמוע אחת את השנייה  והביעו רצון לעזור בשיתוף רעיונות וחומרים כדי להיות לעזר בהוראה.
הכתיבה השיתופית- תרמה להן בפתרון בעיות לימודיות וחברתיות ובהתמודדות עם קשיים לימודיים.הן חשו שהן תורמות ונתרמות,רוצות לעזור ולהיעזר אחת בשניה .תרומתן כתורמות ונתרמות נבנתה דרך הלמידה השיתופית המקוונת. הסטודנטיות הביעו את הערכתן החיובית לאופי הקורס וחשיבות הקהילה המקוונת.


במחקר זה הבלוג היווה כלי יעיל לאינטראקציה חברתית בין סטודנטים ובין סטודנט למרצה.
מעניין מאוד שאי הידיעה וההתנסות בלמידה מקוונת לא היווה עבורם מכשול או מחסום ביצירת קהילה לומדת מקוונת.הן התאימו את עצמם ללא קושי לדרך למידה מרחוק . המרחק הפיזי ביניהן ותחושת הבדידות היוו זרז לניצול מלא של כל כלי התקשוב שעמדו לרשותן בקורס המקוון.


הן בעבודתי כמדריכת אשכול אני עדה לקבוצת תלמידים בכיתת ליקויי למידה שתורמים ונתרמים דרך הלמידה השיתופית המקוונת. התלמידים משקיעים מאוד באופן כתיבתם ודרכי ההבעה שלהם. האינטראקציה החברתית בולטת מאוד בשיח הקבוצתי ביניהם ותחושת ה"ביחד" נבנית ובולטת בלמידה המקוונת.

http://www.dreamstime.com/photos-images/community.html

-מקורות: 

זליקוביץ צ' ,ויסברג ש', שינפלד מ' (2013 ).אינטראקציה חברתית בלמידה שיתופית מקוונת.או"פ.ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר( עורכים). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה