יום שני, 20 במאי 2013

ספרים דיגיטאליים- ספרי לימוד מקוונים


במסגרת תפקידי כמדריכת אשכול תקשוב אני שותפה לבניית תוכניות לבתי ספר בפיילוט הספרים הדיגיטאליים. התוכנית מקיפה מאוד ומשלבת מידע מקיף על ביה"ס ואופן פעילותו על פי הנושאים הבאים:  מידע מפורט על ביה"ס, השינוי שיחול בבית הספר כתוצאה מהצטרפותו לתכנית הניסוי של חדשנות פדגוגית בשילוב ספרים דיגיטליים (דרכי הוראה - למידה, אוריינות מחשב ומידע, מיומנויות המאה ה -21, הערכה  ועוד).
בית הספר משלב בהוראה/למידה את הספרים דיגיטליים במשך 3 שנים .
בבניית התוכנית הושם דגש  למוקדי החוזקה של יישום תכנית הניסוי בבית הספר ,הצעדים האופרטיביים ליישום בבית הספר בתשע"ג,תהליך בחירת ספרים,תהליך הצטיידות באמצעי קצה,היערכות לקראת פיתוח יחידות הוראה למידה במסגרת הניסוי ,הרחבת התפוקות,פיתוח מקצועי,יחידות תוכן מתוקשבות, בחירת שני ספרים דיגיטאליים,שיתופיות ותקשורת, פורטל בית ספרי,ניהול פדגוגי,תוכנית הל"ה,אוריינות מחשב ומידע,אינטרנט בטוח.
כל הנושאים הנ"ל מקיפים את התוכנית הבית ספרית ומשקפים את העשייה בתחום התקשוב בשנים קודמות ותוכניות עתידיות בשילוב הספרים הדיגיטאליים.
תוכניות אלו יוצרות תבנית מארגנת,עבודת צוות, דיון ושיתוף צוות חשיבה בית ספרי והובלה לקראת שילוב מעמיק של ספרי לימדו בשילוב התקשוב. בהתאם לכך דרכי ההוראה למידה המספקים מקור סיפוק והנאה,למידה אינטראקיבית,למידה בכל מקום,מקורות מידע עשירים ומגוונים הם אלו המאפיינים את החינוך החדש הגל השלישי.
בנוסף, ספק התוכן,מט"ח שותפה כספק משמעותי בהטמעת הספרים הדיגיטאליים;
הספר הממוחשב מייצג את הדור הבא של ספרי לימוד מקוונים כולל תרגול ממוחשב באמצעות סרטי וידאו קצרים ומערכת הערכה ממוחשבת. בישראל, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) משתמש בשיטה מתקדמת המאפשרת לתלמיד לבצע פעילויות לימודיות שונות כגון סימון משפטים, הדבקת פתקיות ועוד. הספרים הדיגיטליים של מט"ח כוללים שכבות מידע על גבי ספרי הלימוד כגון סימולציות וסרטוני וידיאו ומאפשרים למורה מעקב אחרי התקדמות תלמידיו, זיהוי מוקדי הקושי שלהם והתאמת משימות לתלמידים שונים. אחד האתגרים בישראל בתחום הספרים הדיגטליים הוא ייצור ספר דיגיטלי שניתן לקרוא אותו מכל מכשיר נייד - מחשב נייד, מחשב לוח ועוד. האוניברסיטה הפתוחה פועלת לפיתוח ספרים דיגיטליים בפורמט גנרי זה.
משרד החינוך, במסגרת מהלכי הפיתוח של תוכן חינוכי דיגיטלי, יצא במהלך של יצירת חלופה דיגיטלית לספרי הלימוד המודפסים עד לשנת הלימודים תשע"ז.  כחלק מן המהלך הוגדרו על ידי המשרד שלוש רמות פיתוח שונות של ספרים דיגיטליים:

רמה א - ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית: ספר לימוד בפורמט דיגיטלי שניתן להורידו למחשב. על הספר להיות זמין לקריאה בכל סביבה ממוחשבת ובכל מערכת הפעלה. הוא יהיה זהה בתוכנו לספר הלימוד המודפס הקיים, ויאפשר הדפסת דפי עבודה נבחרים, סימון, חיפוש, כתיבת הערות בצמידות לטקסט והפניות לאתרי אינטרנט (דוגמת Dictionary.com ,Google).
רמה ב - ספר לימוד דיגיטלי העומד בתנאי ספר לימוד ברמה א', הכולל גם קישורים רלוונטיים לחומר הלימוד והפניות לפעילויות מתוקשבות הרלוונטיות לחומר הלימוד מסוג יישומון, הפעלה, שאלון, מבחן, משחקון. הוא יכלול גם הפניות לסרטונים הרלוונטיים לחומר הלימוד.
רמה ג – ספר העומד בתנאי ספר לימוד ברמה ב, המכיל גם תוכן דיגיטלי אינטראקטיבי כחלק מהותי מהספר, ותמיכה במערכות לניהול למידה.

בתחילת פברואר החל משרד החינוך בהפעלת פיילוט ב-100 בתי ספר ללימוד באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים. הפיילוט כולל כרגע שני מקצועות - אנגלית ומתמטיקה.
האם מותר הספר הדיגיטלי וספר הלימוד הדיגיטלי בפרט, על הספר המודפס , ואם כן, במה?
לספרי לימוד דיגיטליים יתרונות רבים על פני ספרי לימוד מודפסים וביניהם:

♦עדכון: ניתן לעדכנם בקלות, בנוחות וללא עלות, דבר בעל משמעות רבה לעולם החינוך, בין היתר משום האפשרות לעדכן מידע ולשלב אירועים אקטואליים וקטעי הרחבה והעשרה בהתאם לצורך.
♦שכבות מידע: לספרים דיגיטליים יכולת להציג שכבות מידע בקלות, ביעילות ובנוחות.  ניתן למשל לצפות במפה גיאוגרפית ולהציג בכל פעם היבט אחר שלה - משאבי טבע, פילוח יישובים על פי גיל, גידולים חקלאיים, לצפות בסרטונים רלוונטיים ועוד.
♦אפשרות הקרנה בכיתה: אפשר להקרינם על מסך בכיתה ולקדם בנוחות וביעילות נושאים חינוכיים כגון קיום דיון סביב טקסט. 
♦חיפוש: היכולת לאתר מלים, משפטים וחלקי משפטים בתוך הטקסט.
♦הערות: הם מאפשרים לתלמידים רישום הערות על הטקסטים עצמם. את ההערות ניתן גם לערוך. היתרון הדידקטי הוא באפשרות להבהיר, לשאול ולחדד דברים תוך כדי הלמידה, לשתפם עם אחרים ולחזור אליהם.
♦גלישה: היכולת לגלוש באמצעות קישוריות, אל תכנים שמחוץ לטקסט. באופן כזה ניתן למשל להרחיב ולהעשיר את הלמידה וכן להתאימה לתלמיד, לדוגמה על ידי נתינת מטלה לחיפוש חומרים הרלוונטיים לחומר הלימוד.
♦מדיה: שימוש במדיה (וידאו, אודיו) לצד המילה הכתובה. ביתרון זה טמונה המחשת סוגיות נלמדות, למשל במדעים.
♦אינטראקטיביות: הם מאפשרים הפעלה אינטראקטיבית כגון הפעלת אנימציה אינטראקטיבית המציגה תופעת טבע. באינטראקטיביות טמון פוטנציאל לתרום להבנייה טובה יותר של הידע ולהגברת מעורבות התלמידים.
♦שיתופיות: הם מאפשרים עבודה שיתופית יעילה, דבר המקדם למידה שיתופית בין תלמידים ופיתוח מיומנויות של למידה שיתופית .
♦מחיר זול: הוזלת מחיר הספרים.
♦משקל נשיאה: הקטנת המשקל שהתלמידים נושאים.

ספרים דיגיטליים אינם חפים מחסרונות. ביניהם:

♦עיצוב מסיח דעת: עמודי ספר דיגיטלי עלולים להכיל יותר "רעש ויזואלי" מעמודי ספר מודפס (למשל תפריטים, כפתורי ניווט). אלה עלולים להסיח את הדעת ולעודד קפיצה של העין בין אובייקטים בזמן הקריאה.
♦ריבוי אפשרויות העלול להפריע ללמידה: אפשרויות החיפוש, הגלישה, השיתוף ועוד, עלולות להפחית ריכוז  ולעודד קפיצה למקומות שונים, קפיצה המנתקת מרצף הלימוד.
♦נחיתות הדפדפוף ביחס לספר המודפס: הדפדוף בין דפים פיזיים מקל מאד על ניווט במידע המצוי בספר. יכולת הניווט בספר דיגיטלי נחותה עדיין מזו של ספר מודפס. 
הספרים הדיגיטליים וספרי הלימוד הדיגיטליים בפרט כבר נמצאים אתנו ולא על מנת להיעלם. החלפת הספרים המודפסים בספרים הדיגיטליים היא רק עניין של זמן (לא רב להערכתי).  
יורם אורעד,מרץ 2013. אוחזר מתוך:"שלובים".

האם בכיתות הלימוד נעשה שימוש מקיף וחיוני בספרים הדיגיטאליים ? האם כל היתרונות המוזכרים לעיל יבוצעו ויאפיינו את החינוך החדש (ע"פ ד"ר יורם הרפז )? יאפשרו עבודה גם ובקבוצה ברשת? היעד של הבניית ידע יהיה מושכל ויעיל ?נבחין כי הידע מוגדר וצומח גם מבפנים? הלמידה תהיה בכל מקום ? גם בבית?  האם התלמיד יחקור ויעבד מידע באופן עצמאי ?
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה