יום ראשון, 23 ביולי 2017

יוזמות בנושא "50 שנה לאיחוד ירושלים"- הלכה למעשה

במסגרת 50 שנה לאיחוד ירושלים קידמנו מדריכי תקשוב מחוז מרכז ורכזי תקשוב יהוד-מונוסון יוזמות מתוקשבות.
היוזמה "כולנו ירושלים"- יוזמה מחוזית מחוז מרכז
מדריכי תקשוב ואנוכי קידמנו למידה חווייתית וירטואלית לתלמידי כיתות כיתות ד' במחוז מרכז.

היוזמה הינה פעילות העשרה שיתופית בסביבה מתוקשבת מחוזית לציון חמישים שנה לשיחרור ירושלים
התוצר השיתופי המחוזי בסביבה שיתופית וירטואלית, בה הוצגו מצגות הנחייה, הקלטות שיעורים סינכרוניים, חידונים, חקר אתרים, מאגר מדריכים לכלים דיגיטאליים, תוצרי תלמידים, פרי יצירתם של תלמידי המחוז.
בכנס ירושלים שהתקיים בחודש יוני במשרד החינוך הוצגו תוצרי תלמידים והיצג חקר דמות של תלמידים ביה"ס "אורנים" יהוד- מונוסון.
תודה רבה לתלמידי כיתה ו', למנהלת הגב' יהודית אלון ולרכזת התקשוב מיכל דיין.
תודה לכל תלמידי המחוז שהציגו תוצרים ולמקהלת התלמידים מלוד שריגשה בשירי ירושלים.

משובי המורים והתלמידים מקדמים ומניעים ללמידה יצירתית, מאתגרת, מתוקשבת ומשתפת. המשובים יוצרים רצון ומוטיבציה לקדם יוזמות המקדמות מטרות לימודיות להעשרת הידע בין לומדים בערים שונות במחוז.

היוזמה  "ירושלים בראי ההיסטוריה והמנהיגות" יוזמה עירונית יהוד-מונוסון.יוזמה משתפת את כלל בתי הספר ממלכתיים וביה"ס דתי בעיר יהוד- מונוסון. ביוזמה בולט קידום ערך המנהיגות בהלימה לנושא השנתי שנת איחוד ירושלים בסביבה דיגיטלית. פיתוח עבודת צוות ולמידת עמיתים בין בתי ספר בעיר.

התכנון, החשיבה, הובלת צוותי רכזים ומורים במחוז מרכז תורמים להנעה, הנאה המקדמים חשיבה יצירתית, התנסות בהובלת תהליכי למידה, קידום תקשוב, מיומנויות המאה ה-21- חשיבה, פתרון בעיות, הערכה וביקורת ואוריינות דיגיטאלית, התנסות חשובה לקידום למידה משמעותית -ערכית ומתוקשבת.

מהתנסות זו שמחה לשתף כי החשיבה בצוות, ההובלה את הצוותים והתלמידים מניעה להמשיך הובלת יוזמות משתפות, מתוקשבות המקדמות למידה משמעותית ומהנה.

תודה לכל השותפים ולתלמידים ולגברת אורית טאטי- ממונה על התקשוב במחוז בסיוע וקיום המהלכים.