יום חמישי, 23 בינואר 2014

הערכה בהוראה ובלמידה


בהוראה ובלמידה מתייחסים לנושא ההערכה באופן משמעותי ומעמיק. לא מעט דובר בשנים האחרונות לחלופות בהערכה בלמידה .לא רק מבדקים אלא עבודות, דף מושג, היצגי תוצרי תלמידים יומן, תלקיט ועוד.. ההערכה היא חלק משמעותי ואינטגראלי מהלמידה וההוראה .ההערכה מאפשרת תכנון , מעקב ומשוב לשם קידום לומדים בתהליכי ותוצרי למידה .ההערכה משקפת למורים ולתלמידים את אופן השגת מטרות הלמידה.
 
תפקידי ההערכה הפנימית בהתייחס לנמענים השונים: 

ברמת התלמיד: ההערכה הפנימית משקפת לתלמיד ולהוריו ידע, כישורים ומיומנויות שהוא שולט בהם וכאלה    שנדרש בהם שיפור, וכן מספקת לתלמיד מידע על האסטרטגיות שעליו לנקוט כדי להתקדם.
ברמת המורה: ההערכה הפנימית מספקת מידע למורה לגבי מה שהתלמיד יודע ומסוגל לעשות וכן משוב        למורה על האפקטיביות של ההוראה.

שימוש נכון בהערכה מאפשר למורים לתעד את רצף התקדמות התלמידים משלב של שליטה חלקית עד לשלב של שליטה מתקדמת יותר במיומנויות  ובתכנים בתחומי הדעת, באסטרטגיות הלמידה והחשיבה, בתפקודים התוך-אישיים והבין-אישיים ובתפקודים הלשוניים;

-  לתעד את  המידע לגבי התנהגויות למידה של התלמידים כפרטים במצבי למידה שונים לצורך אבחון והתאמת ההוראה; לתכנן את ההוראה לכיתה, לקבוצות וליחידים על בסיס הנתונים הנאספים תוך כדי תהליכי ההערכה; לחדד את מודעותם לגבי דרך ההוראה שלהם ולגבי פעילותם החינוכית.

ברמה הבית-ספרית: ההערכה הפנימית מספקת מידע לנמענים נוספים בקהילת בית הספר, כמו ההנהלה, רכזי המקצוע, מורים נוספים בצוות ובעלי תפקידים אחרים. מידע כזה נחוץ לקידום תהליכים בית-ספריים כגון תכנון פעולות התערבות ברמת שכבת הגיל,  ברמת תחום הדעת וכד', וכן לצורך מתן דין וחשבון לגורמים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
שימוש בכלי הערכה מגוונים
כל מפגש בין מורה לתלמידיו מספק למורה מידע העשוי לתרום לקבלת ההחלטות שלו באשר להוראה וללמידה ולדרכים לקידומם של התלמידים. בבחירת הכלי להערכה ואופן השימוש בו יש לוודא שהכלי יתאים למטרות ההערכה  ולמטרות הלמידה וכן למאפייני התלמידים, לגילם ולצורכיהם. את הישגי התלמידים אפשר להעריך הן באמצעות פעולות לימודיות שוטפות והן באמצעות כלי הערכה מובנים, ביניהם מבחנים.
-    תהליך של למידה בדרך החקר, בהיקפים שונים, שבמהלכו המורה מנחה את התלמידים במיומנויות החקר ושהתוצר שלו  יכול להיות עבודה כתובה, מצגת, תוצר יצירתי, ועוד, וההערכה תינתן על התהליך ועל התוצר. 

ומה בנוגע להערכה בהוראה המתוקשבת ?
- מטלות שבהן התלמיד מוזמן להציג את ידיעותיו ואת תובנותיו באמצעים מיוחדים כגון אמצעים גרפיים (תרשים,   מפה, ציור, דגם) או באמצעי ביטוי אחרים כגון המחזה ועוד..
-  הזמנת התלמידים להעריך את העבודה שלהם באמצעות הסברים מילוליים וכתובים לגבי אופן הלמידה ולגבי אסטרטגיית הלימוד שהשתמשו בהן לשם פיתוח יכולת ההערכה העצמית שלהם.

בחרתי לכתוב רשומה בנושא ההערכה בהוראה ובלמידה מתוך מקום של חשיבות הניתנת לתחום ההערכה לתלמידינו בחלופות ההערכה, כדי לתת מענה לבחירה ולדיפרנציאליות של התלמידים לקידום למידה משמעותית, יעילה ומגוונת כשכל תלמיד מגיש ומציג את תוצריו ביחס לקידום שלו ולעצמו.
ההערכה מתרחשת בכל תהליך למידה ונותנת חשיבות רבה לא רק לתהליך הלימודי אלא גם לתחום הרגשי- חברתי שיכול לסייע לתלמידים לקדם תחומים אלו.
מקובלת מאוד הערכת עמיתים בלמידה. תלמידים מעריכים את תוצרי חבריהם.
השבוע, בשיעור חינוך לשוני בכיתה ה' תלמידים קיבלו טיוטות תשובות כתיבה של חבריהם.  התלמידים קיבלו כלי עזר עם קריטריונים ברורים להערכת כתיבת החברים.  
מתוך מעורבות בתהליך כמורה התייחסתי למעורבות ושיתוף התלמידים בתהליך ההערכה וראיתי עד כמה הם סקרנים, מנהלים דיון, מבינים מהי רפלקציה כמשוב בונה.
משמעות הערכה זו הינה כחלק מתהליך למידה משמעותית על הלמידה וקידום כתיבה תוך למידה מכתיבות חבריהם בסיוע כלי עזר המפתח שיח ומבהיר לתלמידים את חשיבות הקריטריונים להערכת כתיבה,לביקורתיות בונה, מודעות ללמידה.
אנו בתחילת תהליך כתיבת משוב בונה ואני בטוחה כי תלמידים יקדמו, ישפרו ויעריכו כתיבות ליצירת למידה אפקיבית בתיווך המורה.מקורות :


-       -חוזר מנכ"לית- סיכום הערכה לצורכי הוראה.
      -תמונה- http://pptlearningcoalition.com
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה